منع مصرف و تداخل دارویی سفیکسیم چیست؟

موارد و عوارض مصرف سفیکسیم (Cefixime) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفیکسیم چیست؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید