دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند?

آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورندلطفا در این مورد توضیح دهید.

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید